Olemme laatineet listan asioista, joihin kompostikäymälän ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota pettymysten välttämiseksi. Listan tarkoituksena on auttaa ostajaa varmistumaan lopputuloksen kannalta oleellisimmasta seikasta eli kompostointiprosessin toimivuudesta.

KÄYTÖN HYGIENISYYS
Onko kompostikäymälän käyttö ja huolto hajutonta?

KÄYTÖN HELPPOUS
Lisäaineiden tarve
– Onko asiointien yhteydessä käytettävä lisäaineita vai toimiiko kompostikäymälä ilman niitäkin?

Tyhjennystiheys
– Kuinka usein kompostikäymälä pitää tyhjentää: kerran vuodessa, kerran kuussa vai useammin?

Biojätteet
– Voiko käymäläkompostoriin laittaa myös keittiön biojätteet?

Toimintavarmuus
– Voivatko istuimessa erottelevissa malleissa väärään paikkaan osuvat jätteet vaikeuttaa kuivakäymälän toimintaa?

Kompostoinnin tulos – jälkikompostoinnin tarve
– Onko kompostoinnin tuloksena syntyvä tuote valmiiksi kypsää ja hajutonta, vai tarvitaanko tyhjennyksen jälkeen vielä jälkikompostointia ennen kasvimaalle laittamista?

Käytön mukavuus
– Voidaanko asiointi suorittaa myös seisten vai ainoastaan istuen?
– Voidaanko asioinnin yhteydessä käyttää käsisuihkua istuimen pesuun ja alapesuun?

LABORATORIOANALYYSIT
Onko myyjällä analyysituloksia kompostikäymälästä poistuvasta nesteestä ja kiinteästä aineesta tai vain kuulopuheita?

ONKO TOIMINTA LUOTETTAVAA
Sisältääkö laite käytössä helposti tukkeutuvia tai jumiutuvia osia?

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Tarvitseeko kompostikäymälä toimiakseen sähköä ja kuinka paljon?

MITÄ ASENTAMISESSA VAADITAAN
Tarvitseeko kompostorin poistoputkesta ulos tuleva neste erityistoimia?
Tarvitseeko poistuva neste pesuveden jatkokäsittelyn tai käymäläjätteen jatkokäsittelyä? Onko ulos tuleva neste biologisesti esipuhdistettua?
Vaatiiko kompostikäymälän asentaminen valtuutettua sähkö- tai putkiasentajaa?

KUINKA HELPPOA ON HUOLTAA
Voiko kompostikäymälän tyhjentää ja huoltaa tulematta sisään asuntoon?

“Myös minulle yllä mainitut tekijät ovat olleet tärkeitä Ekolet®-tuotteita kehittäessäni. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen hajuttomana, helppokäyttöisenä, ympäristöystävällisenä ja luotettavana kompostikäymälänä. Muilta sivuilta löydät Ekoletin vastaukset näihin kysymyksiin.”
Matti Ylösjoki, diplomi-insinööri