Lukuisilta käyttäjilta saamamme palautteen perusteella olemme laatineet listan asioista, joihin kompostikäymälän ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota pettymysten välttämiseksi. Listan tarkoituksena on auttaa ostajaa varmistumaan lopputuloksen kannalta oleellisimmasta seikasta eli kompostointiprosessin toimivuudesta.

HYGIENKÄYTÖN HYGIENISYYS

 • Onko kompostikäymälän käyttö ja huolto hajutonta?

KÄYTÖN HELPPOUS

 • Lisäaineiden tarve

– Onko asiointien yhteydessä käytettävä lisäaineita vai toimiiko kompostikäymälä ilman niitäkin?

 • Tyhjennystiheys

– Kuinka usein kompostikäymälä pitää tyhjentää: kerran vuodessa, kerran kuussa vai useammin?

 • Biojätteet

– Voiko käymäläkompostoriin laittaa myös keittiön biojätteet?

 • Toimintavarmuus

– Voivatko istuimessa erottelevissa malleissa väärään paikkaan osuvat jätteet vaikeuttaa kuivakäymälän toimintaa?

 • Kompostoinnin tulos –  jälkikompostoinnin tarve

– Onko kompostoinnin tuloksena syntyvä tuote valmiiksi kypsää ja hajutonta, vai tarvitaanko tyhjennyksen jälkeen vielä jälkikompostointia ennen kasvimaalle laittamista?

 • Käytön mukavuus

– Voidaanko asiointi suorittaa myös seisten vai ainoastaan istuen?
– Voidaanko asioinnin yhteydessä käyttää käsisuihkua istuimen pesuun ja alapesuun?

LABORATORIOANALYYSIT

 •  Onko myyjällä analyysituloksia kompostikäymälästä poistuvasta nesteestä ja kiinteästä aineesta tai vain kuulopuheita?

ONKO TOIMINTA LUOTETTAVAA

 • Sisältääkö laite käytössä helposti tukkeutuvia tai jumiutuvia osia?

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS

 • Tarvitseeko kompostikäymälä toimiakseen sähköä ja kuinka paljon?

MITÄ ASENTAMISESSA VAADITAAN

 • Tarvitseeko kompostorin poistoputkesta ulos tuleva neste erityistoimia?
 • Tarvitseeko poistuva neste pesuveden jatkokäsittelyn tai käymäläjätteen jatkokäsittelyä? Onko ulos tuleva neste biologisesti esipuhdistettua?
 • Vaatiiko kompostikäymälän asentaminen valtuutettua sähkö- tai putkiasentajaa?

KUINKA HELPPOA ON HUOLTAA

 • Voiko kompostikäymälän tyhjentää ja huoltaa tulematta sisään asuntoon ?

“Myös minulle yllä mainitut tekijät ovat olleet tärkeitä Ekolet®-tuotteita kehittäessäni. Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen hajuttomana, helppokäyttöisenä, ympäristöystävällisenä ja luotettavana kompostikäymälänä. Muilta sivuilta löydät Ekoletin vastaukset näihin kysymyksiin.”

Matti Ylösjoki, diplomi-insinööri matti

 

Ekolet-käymälöiden vertailu

Ekolet ONNI (HL), 350 litraa

Käymälän täyttyessä kiinteä jäte poistetaan ja siirretään jälkikompostoitumaan muutamaksi vuodeksi esimerkiksi tasaisella maalla olevaan mustalla suojapeitteellä peitettyyn kasaan. Tyhjennys kannattaa tehdä lämpötilan ollessa lähellä nolla- astetta jolloin jäte ei haise.

Laitteesta poistuva suotoneste johdetaan tuotteen mukana tulleeseen 15 litran seisotussäiliöön, jossa suotoneste seisoo jonkin aikaa ennen kastelu/lannoitekäyttöä.

Ekolet TuplaONNI (2xHL), 2×350 litraa

Käymälässä on kaksi ONNIA säiliötä joista toinen on käymäläkäytössä ja toinen on jälkikompostoinnissa.  Käymälälaitteen täytyttyä tyhjennetään jälkikompostoinnissa oleva laite, vaihdetaan kannet ja otetaan näin tyhjentynyt laite käymäläkäyttöön ja täyttynyt säiliö jälkikompostoitumaan.

Laitteesta poistuva suotoneste johdetaan tuotteen mukana tulleeseen 15 litran seisotussäiliöön, jossa suotoneste seisoo jonkin aikaa ennen kastelu/lannoitekäyttöä.

 Vapaa-ajan nelilokeroinen  Ekolet ulkokäymälä (VU), 700 litraa

Käymälän neljästä lokerosta yksi on kerrallaan täyttövuorossa ja kolmen lokeron jäte on kompostoitumassa. Tyhjennettävä jäte ei tarvitse erillistä jälkikompostointia ja voidaan antaa sellaisenaan kasvien ravinnoksi. Laitteesta ulos tuleva suotoneste voidaan johtaa suoraan kasvien ravinteeksi ja kasteluun.

Vapaa-ajan nelilokeroinen Ekolet sisäkäymälä (VS), 650 litraa

Käymälän neljästä lokerosta yksi on kerrallaan täyttövuorossa ja kolmen lokeron jäte on kompostoitumassa. Tyhjennettävä jäte ei tarvitse erillistä jälkikompostointia ja voidaan antaa sellaisenaan kasvien ravinnoksi. Laitteesta ulos tuleva suotoneste voidaan johtaa suoraan kasvien ravinteeksi ja kasteluun. Laite tarvitsee sähköä sähköpihiin tuulettimeen 4w/12V.

Omakotitalon nelilokeroinen Ekolet sisäkäymälä (YV), 2000 litraa

Toiminta kuten yllä, mutta kapasiteetti on suurempi.  Käymälän neljästä lokerosta yksi on kerrallaan täyttövuorossa ja kolmen lokeron jäte on kompostoitumassa. Tyhjennettävä jäte ei tarvitse erillistä jälkikompostointia ja voidaan antaa sellaisenaan kasvien ravinnoksi. Laitteesta ulos tuleva suotoneste voidaan johtaa suoraan pesuvesien käsittelyjärjestelmää.  Laite tarvitsee sähköä sähköpihiin tuulettimeen 8w/12V.

Omakotitalon nelilokeroinen Ekolet sisäkäymälä (YV-B), 2000 litraa

Ominaisuudet kuten YV, mutta laitteesta ulos tuleva suotoneste on lisäpuhdistunut laitteen biologisessa suodattimessa ja voidaan johtaa suoraan pesuvesien käsittelyjärjestelmää herkälläkin alueella.  Laite tarvitsee sähköä sähköpihiin tuulettimeen 8w/12V ja biologisen suodattimen pumppuun 14w/230V.