Otteita tyhjennettävän nelilokeroisen kompostin laboratorio-analyysistä:

Nelilokeroisten käymälöiden komposti on hyvin hajonnutta. Kolibakteerien määrä on hyvin vähäinen ts haitalliset (sairauksia aiheuttavat) mikro-organismit ovat tuhoutuneet kompostoitumisvaiheessa.

Komposti sisältää suhteellisen paljon kasvien helposti käytössä olevaa typpeä ja fosforia ja soveltuu hyvin orgaaniseksi lannoitteeksi.
recycle2C 27,0%
N 2,6%
NH4-N 0,2%
NO3-N 0,7%
P 1,9%
K 1,8%
Mg 0,8%
Ph 6,6

Koliform bakt. 35°C: : < 1 per gram

E. coli: : < 1 per gram

Salmonella: None
Kuiva-ainepitoisuus:: 30,0%

Laboratorioanalyysien perusteella Ekolet kompostikäymälä poistaa käymäläjätevedestä:
· Orgaanisista aineista, BHK7
(Biologinen hapenkulutus) 95% (jäämä 1,0 g/henkilö/vrk)

· Fosforista, P 73% (jäämä 0,6 g/henkilö/vrk)

· Typestä, N 87% (jäämä 1,7 g/henkilö/vrk)

Poistuvassa nesteessä ei ole enää haitallisessa määrin fekaalisia koliformisia bakteereja.

Kompostikäymälän poistoputkesta tulee vuorokaudessa ulos nestettä ympärivuotisessa mallissa 2 litraa/henkilö ja vapaa-ajan mallissa
1 litra/henkilö.

Poistuva neste täyttää ympäristövaatimukset

Edellämainituista johtuen Ekoletin vapaa-ajan mallit täyttävät normaaliolosuhteissa Ympäristösuojelulain §103 vaatimukset ” Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa” . Ympärivuotisessa käytössä poistuva neste voidaan jatkokäsitellä pesuvesien mukana.