Vanliga frågor

/Vanliga frågor

Mindre än en vattentoalett eftersom lukterna ventileras direkt ut ur toalettstolen. Ventilationen fungerar enligt samma princip som en öppen spis. Ventilationen hos modellen som installeras i bostaden har utrustats med en elektrisk fläkt.

Nej, eftersom toaletten inte behöver några tillsatser som bark. Det här beror på den patenterade luftventilationen och befuktningen. En gång om året töms 3 år gammal kompostmull och den tomma lådan roteras under sitthålet för att användas på nytt. Det är enkelt att tömma lådan med en spade eftersom det göras via sidoluckan. Utomhusmodeller för fritidsbruk töms ovanifrån behållaren i normal arbetsbordhöjd. Ingen efterkompostering behövs. Alla modeller tillåter att man använder vatten och man kan uträtta sina behov antingen stående eller sittande.

Nej, en person med normala praktiska färdigheter kan montera anläggningen i nya men även gamla byggnader.

Den färdiga komposten fungerar bra till gödsling och innehåller inga farliga bakterier. Vätska renas biologiskt och leds ut i naturen tillsammans med husets tvättvatten Hos modeller som är ämnade för fritidsanvändning förångas en stor del av vätskan och resten rinner ut via vätskebehållarens utloppsrör efter en biologisk förbehandling.

Tillfällig överanvändning har ingen betydelse. Fortgående överanvändning kan leda till att avfallet inte är moget när det töms. Avfall från fyrfaldig överanvändning är likadan som i den översta komposteringsbehållaren.

På grund av den endelade behållaren är det fasta avfallet inte moget och luktlöst vid tömningstillfället och avfallet måste förvaras i en separat utomhuskomposteringsbehållare i 2 – 3 år innan det kan användas till gödsling.

För att förbättra ventilationen och minska för stor fuktighet måste man alltid strö över tillsatser efter toalettbesöket.

Vätska rengörs inte biologiskt varför man inte får släppa ut det i naturen tillsammans med tvättvatten. Vätska förångas med hjälp av elektricitet vilket förbrukar mycket ström och leder till surt regn i naturen. Avskiljaren i toalettstolen har kanske täppts igen.

Man har inte förhindrat att flugor kommer in i kompostbehållaren. Dessutom finns det hål och osynliga områden i kompostbehållaren som försvårar förstörelsen av flugägg.

Avloppsvattnet och näringsämnen i Ekolets buskreningsverk leds till den 60 – 70 cm djupa prydnadsbuskbassängen. Buskarna lyfter näringsämnena till växtnivå, varefter höststormarna sprider dem vidare i omgivningens för ett normalt och ekologiskt näringsämneskretslopp. Man behöver inte sänka näringsämnen i grundvattnet genom ett traditionellt sandfilter.

Mindre än en vattentoalett eftersom lukterna ventileras direkt ut ur toalettstolen. Ventilationen fungerar enligt samma princip som en öppen spis. Ventilationen hos modellen som installeras i bostaden har utrustats med en elektrisk fläkt.

Nej, eftersom toaletten inte behöver några tillsatser som bark. Det här beror på den patenterade luftventilationen och befuktningen. En gång om året töms 3 år gammal kompostmull och den tomma lådan roteras under sitthålet för att användas på nytt. Det är enkelt att tömma lådan med en spade eftersom det göras via sidoluckan. Utomhusmodeller för fritidsbruk töms ovanifrån behållaren i normal arbetsbordhöjd. Ingen efterkompostering behövs. Alla modeller tillåter att man använder vatten och man kan uträtta sina behov antingen stående eller sittande.

Nej, en person med normala praktiska färdigheter kan montera anläggningen i nya men även gamla byggnader.

Den färdiga komposten fungerar bra till gödsling och innehåller inga farliga bakterier. Vätska renas biologiskt och leds ut i naturen tillsammans med husets tvättvatten Hos modeller som är ämnade för fritidsanvändning förångas en stor del av vätskan och resten rinner ut via vätskebehållarens utloppsrör efter en biologisk förbehandling.

Tillfällig överanvändning har ingen betydelse. Fortgående överanvändning kan leda till att avfallet inte är moget när det töms. Avfall från fyrfaldig överanvändning är likadan som i den översta komposteringsbehållaren.

På grund av den endelade behållaren är det fasta avfallet inte moget och luktlöst vid tömningstillfället och avfallet måste förvaras i en separat utomhuskomposteringsbehållare i 2 – 3 år innan det kan användas till gödsling.

För att förbättra ventilationen och minska för stor fuktighet måste man alltid strö över tillsatser efter toalettbesöket.

Vätska rengörs inte biologiskt varför man inte får släppa ut det i naturen tillsammans med tvättvatten. Vätska förångas med hjälp av elektricitet vilket förbrukar mycket ström och leder till surt regn i naturen. Avskiljaren i toalettstolen har kanske täppts igen.

Man har inte förhindrat att flugor kommer in i kompostbehållaren. Dessutom finns det hål och osynliga områden i kompostbehållaren som försvårar förstörelsen av flugägg.

Avloppsvattnet och näringsämnen i Ekolets buskreningsverk leds till den 60 – 70 cm djupa prydnadsbuskbassängen. Buskarna lyfter näringsämnena till växtnivå, varefter höststormarna sprider dem vidare i omgivningens för ett normalt och ekologiskt näringsämneskretslopp. Man behöver inte sänka näringsämnen i grundvattnet genom ett traditionellt sandfilter.