Är anläggningen miljövänlig?

Den färdiga komposten fungerar bra till gödsling och innehåller inga farliga bakterier. Vätska renas biologiskt och leds ut i naturen tillsammans med husets tvättvatten Hos modeller som är ämnade för fritidsanvändning förångas en stor del av vätskan och resten rinner ut via vätskebehållarens utloppsrör efter en biologisk förbehandling.

By |2013-10-21T11:32:03+03:00november 27th, 2012||0 Kommentarer

Varför fungerar inte alla toalettkomposteringsbehållare?

På grund av den endelade behållaren är det fasta avfallet inte moget och luktlöst vid tömningstillfället och avfallet måste förvaras i en separat utomhuskomposteringsbehållare i 2 - 3 år innan det kan användas till gödsling. För att förbättra ventilationen och minska för stor fuktighet måste man alltid strö över tillsatser efter toalettbesöket. Vätska rengörs inte biologiskt varför man inte får släppa ut det i naturen tillsammans med tvättvatten. Vätska förångas med hjälp av elektricitet vilket förbrukar mycket ström och leder till surt regn i naturen. Avskiljaren i toalettstolen har kanske täppts igen. Man har inte förhindrat att flugor kommer in i kompostbehållaren. Dessutom finns det hål och osynliga områden i kompostbehållaren som försvårar förstörelsen av flugägg.

By |2017-01-28T08:17:17+03:00november 27th, 2012||0 Kommentarer

Varför är buskreningsverket ekologiskt

Avloppsvattnet och näringsämnen i Ekolets buskreningsverk leds till den 60 - 70 cm djupa prydnadsbuskbassängen. Buskarna lyfter näringsämnena till växtnivå, varefter höststormarna sprider dem vidare i omgivningens för ett normalt och ekologiskt näringsämneskretslopp. Man behöver inte sänka näringsämnen i grundvattnet genom ett traditionellt sandfilter.

By |2013-10-21T11:33:42+03:00juli 31st, 2012||0 Kommentarer