På basen av den feedback som vi har fått från otaliga användare, har vi utarbetat en lista med viktiga punkter som köpare av en biotoalett bör ta i beaktande för att undvika problem. Listans målsättning är att hjälpa köparen så att denne får bästa möjliga slutresultat, dvs. en fungerande komposteringsprocess.

HYGIENISK ANVÄNDNING
· Är multrumets användning och underhåll luktfri?

LÄTT ATT ANVÄNDA
· Behov av tillsatser
– Måste man använda tillsatser i samband med toalettbesöket eller fungerar den även utan dessa?

· Tömning
– Hur ofta måste man tömma komposttoaletten: en gång om året, en gång i månaden eller oftare?

· Bioavfall
-Kan man även sätta bioavfall från köket i biotoalett?

· Funktionssäkerhet
– Kan avfall som felaktigt kommer i modeller med separerande toalettstolar att försvåra anläggningens funktion?

· Komposteringsresultat – behov av efterkompostering
– Är produkten som uppstår vid kompostering mogen och luktfri eller behövs ännu efterkompostering efter tömning innan man kan sprida ut den på blombänken?

· Behaglig användning
– Kan man även utföra toalettbesöket stående eller endast sittande?
– Kan man i samband med toalettbesöket använda handduschen för att tvätta sig där nere?

LABORATORIEANALYSER
· Har försäljaren analysresultat om försvinnande vätska och fasta material eller är det bara hörsägen?

FUNKTIONENS TILLFÖRLITLIGHET
· Innehåller en komposttoalett i bruk delar som lätt täpps igen eller fastnar?

MILJÖVÄNLIG
· Behöver anläggningen el för att kunna fungera och hur mycket?

MONTERINGSKRAV
· Behöver vätska som kommer ut ur kompostbehållarens utloppsrör specialåtgärder?
· Behöver den bortrinnande vätskan samma efterbehandling som tvättvatten eller toalettavfall? Är vätskan som kommer ut biologiskt förbehandlad?
· Krävs en godkänd el- eller rörmontör vid montering?

UNDERHÅLLSFRÅGA
· Kan man tömma och underhålla kompostbehållaren utan att man går in i bostaden?

RENINGSVERK
SÄNKER JAG NED NÄRINGSÄMNENA I GRUNDVATTNET ELLER GER JAG DEM TILL VÄXTERNA?
ÅRLIGT ARBETSBEHOV

Granska reningsverkets funktion en gång om året och vid behov räfsa bort löv och avlägsna bottensatsen i den septiska tanken
Rengör filtren eller byt mossor några gånger under sommaren
Justera funktionen och tillsätt kemikalier en gång i månaden

“Även för mig har ovan nämnda faktorer varit viktiga när jag utvecklat Ekolet®-produkterna. Jag är mycket nöjd över slutresultatet som är en luktfri, lättanvänd, miljövänlig och tillförlitlig mulltoa och buskreningsverk. Du hittar Ekolets svar på dessa frågor på andra sidor.”