Beskrivning

Billig torrtoalett

Ekolet Happy-Loo Billig torrtoalett är en uppfinning som löser sanitetsproblem på ett naturvänligt sätt. Den är smidig att använda och underhålla. Biotoaletten behöver ingen elektricitet, vatten eller tillsatser för att fungera.

Använd den smidigt

Användningen är smidig, bara öppna locket och efter användning, stäng locket igen. Användning av tillsatser, som sågspån, behövs inte efter användning. Om toaletten används i ett sommarhus två månader per år av fyra personer, så är tömningsintervallet ca vart 4:e år. Man kan använda vatten med toaletten tillsammans med toalettpapper.

Underhållet är smidigt
Tömningen är smidig. Den hjulformande behållaren flyttas till tömnings utrymmet. Filterplattan på insidan av behållaren tas ut och behållaren töms på torr backe genom att vända det upp och ner. Detta (för-komposterade) fasta avfall behöver efterkomposteras med andra ord behöver avfallet (~0,2 m3) skyddas från regn i ett halvår (>20°C).

Filterplattan sätts sen tillbaka I den tömda behållaren och nytt filtermaterial är placerat i filtersektionen och i botten på behållaren. Ventilationsröret och avloppsröret för vätska lossas automatiskt och sätts tillbaka när enheten är servad.

Tack vare det finurliga filtersystem och ventilationslösningen kommer det mesta av vätskan att dunsta bort via ventilationen. Vätskan som läcker ut via behållaren behöver förvaras i en tank innan det filtreras ut i marken via ett dräneringsrör eller används som gödsel.

Efterkompostering med en extra behållare
Det mest praktiska väg att efterkompostera är att använda en extra behållare. På detta sätt kommer du hela tiden ha färdigkomposterad jord. När biotoalettens behållare är full behöver du bara byta den mot den tomma behållaren. Den fulla behållaren kan sättas åt sidan för efterkompostering och kan tömmas när materialet är helt färdig komposterat till jord.

Vänligen se fördelarna => Här

Vänligen titta på Användning och Servicevideon av Happy-Loo toaletten => Här