Beskrivning

Ekolet VS multrum komposterar toalett- och livsmedelsavfall samt förbehandlar vätskor biologiskt. Det är även möjligt att använda handdusch. Kapaciteten räcker till 2 – 3 månaders användning per år för 4 personer.

Multrumet utgörs av ett porslin toalettstol och en roterande komposteringsbehållare uppdelad i fyra fack under golvet. Ventilationen som drivs elektriskt (elnätet eller en solpanel) via ventilationsröret gör att toaletten är helt luktfri. Man behöver inga tillsatsämnen, inte heller avlopp.

Då ett fack är fullt, täcks materialet med ett mull- eller kompostlager och roterar fram nästa fack, cirka en gång om året.
Kompostmullen som töms via en sidolucka är mogen och luktfri gödsel och kan spridas ut direkt på växter. Den biologiskt förbehandlade vätskan kan efterbehandlas tillsammans med husets tvättvatten eller ledas direkt till buskar eller en behållare.

Ekolets konstruktion är enkel och funktionssäker. Det finns inga delar i anläggningen som kan gå sönder eller blockeras.
Som material har man använt stålförstärkt polyetenplast som kan återvinnas. I komposttoalettens förpackningen hittar du alla instruktioner och delar som du behöver för normal montering. Anläggningen kan även användas på vintern.