Beskrivning

Stuga-Ekolet komposterande multrum har en roterande behållare uppdelad i fyra fack, vars mellanbotten består av galler överklädda med filter samt en varm sittring. Filtret släpper igenom vätskan och tillåter luft att passera. Ventilationen sker via ett ventilationsrör som håller toaletten luktfri. Då ett fack är fullt täcks materialet med mull eller gammalkompostjord. Därefter vrider man fram nästa fack. I ett fack ryms toalett- och köksavfall från ett hushåll med fyra personer under en sommar (2 -3 månaders användning). Anläggningen kan även användas på vintern.

Anläggningen kräver inget särskilt underhåll, bara att avlägsna färdig mull. Fyra fack möjliggör en tillräcklig lång tid för komposten att mogna, och den kann spridas direkt till växter. Stuga-Ekolet torrdass behöver ingen el. Anläggningen är enkel att montera i en gammal eller ny toalettbyggnad.

Anläggningen har en fördjupning för handtvätt.

Ekolet biotoalett har tillverkats av hållbart och naturvänligt material som inte släpper ut skadliga ämnen i naturen. Man kan även få ett uthus i lättimmer till modellen.

Se introduktionsvideon om Ekolet toaletter (på engelska)här