Beskrivning

Lätt timmer är populärt, fashionabelt material för uthus 22 mm x 120 mm i gran. Delarna är i obehandlat trä.

Dimensioner
• Totala golv arean 1,26 m x 1,26 m
• Golv till takhöjd 2,0 m
• Paketstorlek 2000 x 1200 x 400 mm
• Vikt 320 kg

Leverans som ett helt paket
• dörrpartiet
• takpanel och takpapp
• golvpartiet
• slut och kant brädor
• trappan
• ventilationstrumman
• spik
• klara instruktioner för installation. Sammansättning och att ställa upp uthuset är smidigt och enkelt!

Sammansättning och att ställa upp uthuset är smidigt och enkelt!