Beskrivning

Lätt timmer är populärt, fashionabelt material för uthus 22 mm x 120 mm i gran. Delarna är i obehandlat trä.

Dimensioner
• Totala golv arean 1,31 m x 1,31 m
• Golv till takhöjd 2,0 m
• Paketstorlek 2000 x 1200 x 400 mm
• Vikt 320 kg

Leverans som ett helt paket
• dörrpartiet
• takpanel och takpapp
• golvpartiet
• slut och kant brädor
• trappan
• ventilationstrumman
• spik
• klara instruktioner för installation. Sammansättning och att ställa upp uthuset är smidigt och enkelt!

Sammansättning och att ställa upp uthuset är smidigt och enkelt!

Montering och resning av uthus är smidig och lätt!