Utdrag ur en laboratorieanalys av en tömd kompost:

Komposten är mycket nedbruten. Mängden kolibakterier är mycket liten dvs. skadliga (sjukdomsalstrande) mikroorganismer har förstörts i komposteringsskedet.

Komposten innehåller förhållandevis mycket kväve och fosfor som är enkla att ta upp för växterna och lämpar sig bra som organisk gödsel.
recycle2C 27,0%
N 2,6%
NH4-N 0,2%
NO3-N 0,7%
P 1,9%
K 1,8%
Mg 0,8%
Ph 6,6

Koliformbakt 35°C: < 1 per gram

E. coli: < 1 per gram

Salmonella: None
Torrsubstanshalt: 30,0%

På basen av laboratorieanalyser avskiljer Ekolet mulltoa följande ämnen från avloppsvattnet:

  • Organiska ämnen, BHK7

(Biologisk syreupptagning) 95 % (rester 1,0 g/person/dygn)

  • Fosfor, P 64 % (rester 0,6 g/person/dygn)
  • Kväve, N 87 % (rester 1,7 g/person/dygn)

I vätskan som leds ut finns inte längre några skadliga mängder fekala och koliforma bakterier.