VERKSAMHETSPRINCIPER

Vision: De mest lättanvända torrtoaletterna som en del av det naturliga kretsloppet.

Värden: Nöjda användare och starka samarbetspartner. Etiskt hållbart, miljöbesparande tillverkning av återvinningsbara material. 

Global strategi: Förbättring av utvecklings- och utvecklade länders renhållning med hjälp av torrtoaletter som lämpar sig för deras förhållanden och som tillverkats i Finland eller i målområdet.